فیلم تصادفی

1387
صعود معلولان جسمی به قله ی دماوند
39
کارشناسان   دانشجویان   دانش آموزان متوسطه   
مستند   
رضا فرهمند
رضا فرهمند
ایران
13,085