شهریار پور سیدیان

متولد 1358

کارشناسی نقاشی

برنده ی جایزه ی بهترین فیلم فرهنگیان به خاطر فیلم میترا از جشنواره ی 38 رشد و دیپلم افتخار از جشنواره ی گراند آف لهستان به خاطر فیلم سایه های سکوت

کارمند وزارت آموزش و پرورش برنده جایزه از جشنواره ی داخلی

کارگردان فیلم: میترا  ،  سرزمین سرد