درباره جشنواره

هدف جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی تربیتی رشد، ایجاد نوآوری، خلاقیت، بالا بردن سطح کیفی فیلم های آموزشی، فرهنگی، تربیتی و اجتماعی و ایجاد فرصت و انگیزه برای فیلم سازان، کارگردانان، نویسندگان، و هنرمندان وابسته و غیر وابسته در زمینه تولید فیلم های آموزشی، فرهنگی، تربیتی و اجتماعی در توسعه آموزش و فرهنگ مدارس است.

همچنین وظیفه ما ایجاد بستری مناسب برای فیلم سازان، نویسندگان و تاریخ نگاران ملی و بین المللی است.

اصطلاح جشنواره بین المللی فیلمهای آموزشی رشد بر اساس مفاهیم جهانی سازی، تنوع و کثرت است. فعالیتهای جشنواره بین المللی فیلمهای آموزشی رشد عبارتند از:

حمایت از تولید فیلم های اورجینال مربوط به پروژه های وزارت آموزش و پرورش، شرکت ها و موسسات برای مدارس و سازمان های دولتی و غیردولتی، پخش تلویزیونی، آموزشی، مالتی مدیا/فناوری و انتشار وب است.