وحید گلستان

متولد 1358

کارشناس ارشد رشته ی سینما

کارگردان 20 فیلم کوتاه داستانی ، مستند و تجربی تولید 15 نماهنگ انجام پژوهش در زمینه ی فیلم و فرهنگ عامه داور چند جشنواره ی فیلم و ویدیو مدرس دانشگاه آزاد

کارگردان فیلم: شکیبا