جعفر نورمحمدی

متولد 1347 در شهر ایلام

فارغ التحصیل رشته بازیگری - کارگردانی نمایش

کارگردان فیلم های سرباز ساز کودک ، گل ونی (روسری) ، زمستان یک عکاس ، شاخه ها در باد ریشه ها در خاک ، اشک پنهان ، زیر سایه بلوط ، اولین عکس آفتاب ، ترانه باران ، مرگان و ...