متحرک سازی (Animation)

فرایند فیلم برداری قاب به قاب از تصاویر ، طرح ها ، عروسک ها یا حتی موجودات زنده که در آن هر قاب نسبت به قاب قبلی ، تغییری جزئی و پیش رونده را به نمایش می گذارد. اگر این قاب ها با سرعت استاندارد 24 قاب در ثانیه ، روی پرده به نمایش در آیند ، متحرک و جاندار به نظر می رسند.

تعریف دیگر انیمیشن: شیوه فیلمسازی که در آن به اجسام و تصاویر (معمولاً نقاشی شده) بی حرکت، تحرک بخشیده میشود. این کار با دوربین مخصوص فیلمبرداری منقطع و کادر به کادر صورت میگیرد. یعنی برای یک حرکت 1ثانیه ای 24تصویر از جسم یا نقاشی در حالتهای مختلف گرفته میشود که بعداز نمایش به صورت عادی حرکت طبیعی جلوه می کند.

انیمیشن به شاخه های زیر تقسیم میشود:
نقاشی متحرکAnimation cartoon که براساس نقاشی از شخصیت های داستانی شکل می گیرد.
فیلم های عروسکیPvppet Film عروسک ها بر زمینه دکورهای سه بعدی و برجسته حرکت داده می شوند. به علت ظرافت پردازی در دکور و لباس و سایر اجزا ، این نوع فیلمسازی دشوارتر از نقاشی متحرک است، در نتیجه رواج کمتری دارد.
در این شیوه گاهی به جای عروسک از اجسام دیگر استفاده می شود و بیشترین کاربرد آن فیلم های تبلیغاتی است نوع جدیدی از انیمیشن نیز رایج شده است که تحت عنوان کلی انیمیشن رایانه ای می گنجد. به خاطر قابلیت بالای رایانه می توان هر نوع انیمیشنی را در این قالب تولید کرد.