اصطلاحاتی از صدابرداری

نام اصلی

نام رایج

توضیح

Hum

هام

(( هوا )) که به خاطر پایین بودن کیفیت ابزار  به وجود می آید و به آن " هام " می گویند

Noise

نویز

صدای ((ویز)) که در صورت وجود اشکال در یکی از لوازم صوتی ایجاد می شود

Volume Meter

ولوم میتر

هر وسیله ای که میزان بلندی صدا را نشان می دهد البته نه رقص نور. در برنامه های مونتاژ استوانه هایی وجود دارد که موقع پخش کردن صدا،با تغییرنگ، مقدار بلندی صدا را نشان می دهد.

Distored

دیستورد

صدایی که بیش از اندازه قوی باشد و باعث شود نمایشگر میتر به آخرین درجه بچسبد و به قول معروف، خفه شود نباشد.

Level

لِوِل

تنظیم قدرت صدا به طوری که صدا دیستورت نشود.

Mono Band

صدای مونو

سیستم صدای یک باند که قدیمی است و بیشتر برای ضبط صداهای طبیعی (غیر از موسیقی و استودیویی) استفاده می شود مثل صدای انسان.

Stereo Band

صدای استریو

سیستم صدای دو باند(باند چپ و راست) که تقریباً همه دستگاه ها با آن سازگارند و فعلاً پرکاربردترین سیستم صوتی است. در این سیستم هر کدام از باندها می توانند جدا کار کنند مثلاً یکی برای موسیقی و یکی صدای خواننده. باندهای چپ و راست دقیقاً مثل هم هستند و فقط از لحاظ مکانی با هم فرق می کنند.

Mix Channel

باند میکس

همان صدای استریو است بااین تفاوت که صدای هر دو باند یکی است.