فیلمنامه

همان سناریو است . در گذشته چیزی نبود که در فیلمسازی جدی گرفته شود اما امروزه در کشورهای صاحب صنعت سینما، فیلمنامه عنصری مهم تبدیل شده است. حتی برای  فیلم های مستند به ویژه آموزشی فیلمنامه نوشته می شود.