تله سینما ( Telecine)

دستگاهی که تصویر سینمایی را به علایمی بدل می کند که می توان آن علایم را به تصویر تلویزیونی یا ویدئویی تبدیل کرد. از این وسیله برای انتقال تصاویر سینمایی به روی صفحه تلویزیون استفاده می شود. تله سینما همچنین تصاویر سینمایی را به تصاویر ویدئویی تبدیل می کند تا امکان تدوین الکترونیکی فیلم سینمایی پدید آید.
برای مثال یک نمونه از این دستگاه ها به این صورت عمل می کند که ، دوربینی تلویزیونی مستقیما روبه روی عدسی دستگاه نمایش قرار می گیرد و تک تک قاب ها را تفکیک رنگ کرده و به علایم تلویزیونی بدل می کند. دستگاه های تله سینما ، در ضمن صدای اپتیک یا صدای مغناطیسی فیلم ها را به علایم قابل انتقال تلویزیونی بر می گردانند.