دومین جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی ( 1343)‌

کشورهای شرکت کننده

تعداد 28  کشور خارجی در دومین دوره برگزاری جشنواره  شرکت کردند.

 

برگزارکنندگان

احمدعلی مهرپور: رئیس دفتر کل سمعی و بصری و دبیر جشنواره

 

فیلم ها

تعداد 38  فیلم  ، شامل 10 فیلم ایرانی و 28 فیلم خارجی ، از 28 کشور جهان به منظور شرکت در جشنواره پذیرفته و داوری شد.

 

گزارش کوتاه جشنواره

    

دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم های آموزنده با شرکت 28  کشور جهان ، با دریافت 28 فیلم خارجی و 10 فیلم ایرانی ،با هدف بالا بردن آگاهی و بینش مردم و آشنایی آن ها با پیشرفت هنر و صنعت فیلم سازی در جهان و هم چنین آگاهی درباره مزایای استفاده از فیلم برگزار شد.

 

برگزیدگان جشنواره

 

گروه علمی ، آموزشی

      تندیس زرین به فیلم : کهکشان /از کانادا

      تندیش نقره به فیلم : سنگ های چکنده /از رومانی

      تندیس برنز به فیلم : میراث جنگل / از سوئد.

 

گروه جهان شناسی

      تندیس زرین به فیلم : سوتیا / از لهستان

      تندیس نقره به فیلم : اسب در تعطیلات / از دانمارک

      تندیس برنز به فیلم : هلند امروز /از هلند