پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های آموزنده ( 1347)‌

کشورهای شرکت کننده

آلمان ، آمریکا ، انگلستان ، بلغارستان ، ترکیه ، چکسلواکی ، چین ، رومانی ، ژاپن ، سوئیس ، شوروی، عراق ، فرانسه ، کانادا ، لبنان ، لهستان ، نیوزیلند ، هلند ، هندوستان‌، یوگسلاوی و یونان.

 

اسامی فیلم ها

گروه علمی

     ساختمان و نظام اتمی : محصول فرانسه / 16م م .

     نگهبان اتم : محصول آمریکا /16م م .

      نیرو و ماده : محصول کانادا / 35 م م .

      نیروی راکتور در انگلستان : محصول انگلستان / 16م م .

      نیروی هسته ای :‌محصول آلمان / 16م م .

      مهمان زمستان :‌محصول رومانی / 35 م م .

      جهان کوهستان : محصول یوگسلاوی / 35 م م .

      چشمه های گرم : محصول آمریکا/ 16 م م .

      تحقیقات در جانورشناسی : محصول شوروی / 35 م م .

      نفت :‌محصول رومانی / 35 م م .

      تلمبه نور: محصول فرانسه / 16 م م .

      سلول زنده : محصول هندوستان / 35 م م .

      همبستگی ها ی زندگی : محصول شوروی / 35 م م .

      جزیره لاک پشت ها :‌محصول فرانسه / 16م م .

      مسافرت با زمان : محصول انگلستان / 16م م .

      مرغ ماهی خوار: محصول رومانی /35 م م .

      ملاقات در دریا: محصول بلغارستان /16م م .

      انستیتوی فیلاتف : محصول شوروی / 35 م م .

      ستاره کوچک : محصول شوروی / 35 م م .

      تبلور در فلزات : محصول یونان / 16 م م .

      طب در نزد اعراب : محصول لبنان / 35 م م .

 

گروه تربیتی و آموزنده

      چوب تر را چنانکه خواهی پیچ: محصول نیوزیلند / 16 م م .

      تلویزیون و آموزش : محصول آمریکا / 16 م  م .

      آموزش از راه چشم و گوش : محصول یونان / 35 م م .

      کودک و مرغ ماهی خوار:‌محصول چین  /16م م .

      طرح خانواده : محصول( والت دیسنی ) آمریکا / 16 م م .

 

گروه جغرافیا

      یک روز  زودردی : محصول هلند / 16 م م.

      دریای سیاه : محصول رومانی /35 م م .

      ورسای:‌محصول فرانسه / 16 م م .

      زندگی بهتر در ویسکانسین : محصول آمریکا/ 16م م .

      رکاتا :‌محصول یوگسلاوی / 16 م م .

      مسکو:‌محصول شوروی /35 م م .

      در قلب فرانسه : محصول فرانسه / 16 م م .

      3 نفر در یک میل مربع : محصول کانادا / 35 م م .

      چشمه اوهرید: محصول یوگسلاوی /16 م م .

      صومعه تروپان :محصول بلغارستان / 16 م م .

      مسجد جامع گوهرشاد: محصول ایران / 35 م م .

      بون راکو: محصول ژاپن / 35 م م .

      درو : محصول آمریکا / 16 م م .

      ترانه ای درباره تاشکند : محصول شوروی / 35م م .

      چکسلواکی ، سرزمین ناشناس‌: محصول چکسلواکی / 16 م م .

      کوه های بلند تاترا : محصول چکسلواکی / 35 م م .

      ریگا : محصول شوروی / 35 م م .

 

گزارش کوتاه جشنواره

مراسم افتتاح جشنواره بین المللی فیلم های آموزنده در سینما دیاموند تهران با نمایش یک فیلم علمی به نام « سرّ زندگی » محصول مرکز تحقیقات جانورشناسی دانشگاه بال سوئیس ، برای استفاده معلمان برگزار شد.

 

آثار رسیده به جشنواره پنجم به سه گروه علمی ، تربیتی و جغرافیایی گروه بندی شدند و به برگزیدگان هر گروه جوایزی اهدا شد.

 

برگزیدگان جشنواره

گروه تربیتی

    تندیس زرین به فیلم : پرورش اندام / از آلمان

    تندیس نقره به فیلم : باناستالی / از هلند

    تندیس برنز به فیلم :‌از راه چشم و گوش / از یونان

 

گروه علمی

    تندیس زرین به فیلم : راز زندگی / از سوئیس

    تندیس نقره به فیلم : جزیره لاک پشت ها / از فرانسه

    تندیس برنز به فیلم : چشمه های آب گرم / از آمریکا

 

گروه جغرافیا

    تندیس زرین به فیلم : دریای سیاه / از رومانی.