ششمین جشنواره بین المللی فیلم های آموزنده ( 1348)

کشورهای شرکت کننده

آلمان ، آمریکا ، ایتالیا ، بلژیک ، بلغارستان ، چکسلواکی ، چین ، رومانی ، ژاپن ، سوئد ، شوروی ،فرانسه ‌، کانادا ، لهستان ، مجارستان ، نروژ ، هلند ، هندوستان ویونان .

 

برگزارگنندگان

        احمدعلی مهرپور: رئیس دفتر کل سمعی و بصری و دبیر جشنواره

        محمدرضا نیک بین ، معاون دفتر کل سمعی و بصری و مسئول تشریفات

        احمد وحدت تربتی : مسئول امور فنی ، تنظیم و اجرای برنامه جشنواره

        داریوش فروزان : طراح کارهای هنری و مطبوعاتی

        حصیرچیان : مسئول تدارکات

        

هیئت انتخاب

        زهرا فیوضی : کارشناس علوم طبیعی دفتر کل سمعی و بصری

        اشرف میرمطهری : متصدی فیلم خانه دفتر کل سمعی و بصری

        جلیل حقیقت کازرونی:‌ مسئول طرح و اجرای برنامه های تلویزیونی آموزشی

        ماشاءالله دل‌آگاه : کارشناس فیزیک دفتر کل سمعی و بصری

        اکبر راد افشار : کارشناس شیمی دفتر کل سمعی و بصری

 

هیئت داوران بخش علمی

        دکتر محسن هشترودی : استاد دانشگاه تهران

        منیره کیقبادی : کارشناس فیزیک

        دکتر عبدالله خدایاری : کارشناس علوم طبیعی

        عطاءالله بزرگ نیا‌‌: کارشناس شیمی

        ایرج فرهوشی : کارشناس دفتر کل سمعی و بصری

 

گزارش کوتاه جشنواره

آثار رسیده به ششمین جشنواره بین المللی فیلم های آموزنده به سه گروه علمی ، تربیتی و جهان شناسی تقسیم شدند و به برگزیدگان هر گروه به تناسب اول تا سوم تندیس دلفان زرین ، سیمین و برنز اهدا شد.

برای اولین بار ، علاوه بر تهران ، جشنواره در شیراز نیز برگزار شد.

 

اسامی فیلم ها

گروه علمی

        طلوع و غروب دریاچه ها : محصول کانادا / 35 م م .

        آپولو 11 : محصول آمریکا / 16 م م .

        فواره ها و الیاف : ‌محصول آلمان / 16 م م .

        ملکول های پرو پیلن : محصول ایتالیا / 35 م م

        اشعه لازر در قرن بیستم : محصول لهستان / 35 م م .

        دگرگونی قاره ها : ‌محصول کانادا / 35 م م .

        پیش بینی زلزله : محصول ژاپن / 16 م م .

        ذوب آهن در هند :‌ محصول هندوستان / 35 م م .

        سیبرنتیک : محصول بلژیک / 16 م م .

        جوشکاری : محصول لهستان / 35 م م .

        مقاطع مخروطی : محصول مجارستان / 16 م م .

        کشفیات که کوله : محصول آلمان / 16 م م .

        فلت لند :‌ محصول آمریکا/ 16 م م .

        انسان سازنده : محصول آمریکا / 16 م م .

        پیدایش یک جوجه : محصول آمریکا / 16 م م .

        قلب : حصول مجارستان/ 16 م م .

        سنگ های شکسته و چکیده : محصول رومانی /35 م م .

        خون ، نیروی حیات بخش : محصول ژاپن /16 م م .

        گل ها و حشرات : محصول بلغارستان / 16 م م .

        سنجاقک ها :‌ محصول رومانی /35 م م .

        نرم تنان و دولپه ای ها : محصول بلژیک / 16 م م .

        زندگی در اعماق دریا: محصول ایتالیا/35 م م .

        جراحی بر روی کیسه صفرا :‌ محصول یونان / 16 م م .

        دی .ان . ا ، عامل وراثت : ‌محصول کانادا / 35 م م .

        زیبایی های زندگی در اعماق دریاها : ‌محصول فرانسه / 16 م م .

        تولید مثل در انسان : ‌محصول آمریکا / 16 م م .

 

گروه تربیتی

        اسکی بازان پرنده : محصول چکسلواکی / 16 م م.

        24 تصویر : محصول آلمان/ 16 م م.

        سنین کنجکاوی : محصول آلمان / 16 م م.

        پسری از ساحل رودخانه : محصول هندوستان /35 م م.

        درک کودک : ‌محصول آمریکا  / 16 م م.

        موسیقی از کودکی آغاز می شود :‌ محصول شوروی  / 35 م م.

        تعلیمات اجباری : محصول ژاپن  / 16 م م.

        رسم ونقاشی از طبیعت : محصول رومانی/ 35م م.

        علت عقب افتادگی تامی : محصول آمریکا/ 16 م م.

        ورزش پسران : محصول رومانی/ 35 م م.

        پیشاهنگی در خدمت روستا : محصول ایران/ 16 م م.

        زنگ برف بازی کودکستان : ‌محصول فرانسه/ 16 م م.

        در راه هنر  : ‌محصول جکسلواکی/ 16 م م.

        صفحات ناگشوده :‌ محصول ایتالیا/ 35 م م.

        نقش مدرسه در اجتماع :‌ محصول سوئد/ 16 م م.

        بامداد زندگی : محصول فرانسه/ 16 م م.

        هنرهای باستانی ‌:‌ محصول نروژ/ 16 م م.

        تابستان دربلغارستان : ‌محصول بلغارستان/ 16 م م.

        پل سازی : محصول هلند/ 35 م م.

        نارنجستان : ‌محصول ژاپن / 16 م م.

        یالتا :‌ محصول روسیه / 35 م م.

 

گروه جهان شناسی

        گل خانه :‌ محصول بلغارستان / 16 م م

        و اینجا را هلند نامیدند : محصول هلند / 35 م م .

        ملل آفریقا : ‌محصول آمریکا / 16 م م .

        لهستان : محصول لهستان / 35 م م .

        یک روز در بوداپست : ‌محصول مجارستان / 16 م م .

        کنیا :‌ محصول ایتالیا / 35 م م .

        سیمای فرانسه  :‌محصول فرانسه / 16 م م .

        اقیانوسیه : ‌محصول آمریکا / 16 م م .

        دهکده لونگچین :‌ محصول چین / 35 م م .

        بنیاد جان فلین : محصول آلمان / 35 م م .

        تاریخچه شهرهای بزرگ آمریکا : ‌محصول آمریکا / 16 م م .

        کیف : محصول شوروی / 35 م م .

        خواستگاری : محصول بلغارستان / 35 م م .

        اورست : محصول هندوستان / 35 م م .

        موسیقی در قلب اروپا : محصول چکسلواکی / 16 م م .

 

برگزیدگان جشنواره

گروه علمی

      تندیس زرین به فیلم : طلوع و غروب دریاچه ها / از کانادا

      تندیس نقره به فیلم : زیبایی های زندگی در اعماق دریا / از فرانسه

      تندیس برنز به فیلم : سنجاقک ها / از رومانی

 

گروه تربیتی

      تندیس زرین به فیلم : 24 تصویر / از آلمان

      تندیس نقره به فیلم : موسیقی از کودکی آغاز می شود / از شوروی

      تندیس برنز به فیلم : اسکی بازان پرنده  / از چکسلواکی

 

گروه جهان شناسی

      تندیس زرین به فیلم : اقیانوسیه / از آمریکا

      تندیس نقره به فیلم : پل سازی / از هلند

      تندیس برنز به فیلم : کنیا  / از ایتالیا