هفتمین جشنواره بین المللی فیلم های آموزنده ( 1349)

کشورهای شرکت کننده

تعداد 21 کشور خارجی در اولین دوره برگزاری جشنواره شرکت کردند.

 

برگزارکنندگان

احمد علی مهرپور: رئیس دفتر کل سمعی و بصری و دبیر جشنواره

احمد وحدت تربتی :‌مسئول امور فنی ، تنظیم و اجرای برنامه جشنواره

 

فیلم ها

تعداد 63  فیلم ایرانی و خارجی  21 کشور جهان ، به منظور شرکت در جشنواره پذیرفته و داوری شد.

 

گزارش کوتاه جشنواره

     هفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم های آموزنده با شرکت 21 کشور جهان ، با دریافت 63 فیلم ایرانی و  خارجی ، در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران‌‌، با هدف ارتقای سطح علمی و عمومی معلمان جوان آغاز به کار کرد.
در این دوره ، جشنواره علاوه بر تهران در شهرهای رضاییه ، تبریز ، مشهد و شیراز نیز برگزار شد.

مخاطبان اصلی دوره هفتم  ، روسای مدارس ( ابتدایی ومتوسطه ) ، روسای مناطق آموزش و پرورش ، معلمین ،دانش آموزان ، دانشجویان تربیت معلم ، مدیران کل ، معاونان و کارمندان عالی رتبه آموزش و پرورش ، سازمان ها و وزارت خانه های دیگر و مقامات کشوری و لشگری بودند.

 

برگزیدگان جشنواره

گروه علمی

      تندیس زرین به فیلم : قدرت گیاهان / از چکسلواکی

      تندیس نقره به فیلم : وراثت درانسان / از آمریکا

      تندیس برنز به فیلم : کربن  / از انگلستان

      تندیس برنز به فیلم : قاره ناشناخته / از آلمان

 

گروه تربیتی

      تندیس زرین به فیلم : تنهای تنها / از آمریکا

      تندیس نقره به فیلم : کودکان و هنر / از ژاپن

      تندیس برنز به فیلم : علم و تجربه  / از انگلستان

 

گروه جهان شناسی

      تندیس زرین به فیلم :ساحل فراموش شده / از اتریش

      تندیس نقره به فیلم : پامیربام جهان / از شوروی

      تندیس برنز به فیلم : نگاهی به غرب هند / از هند