مهدی یار محمدی

متولد 1357 در تهران است

لیسانس فیزیک دارد. عضویت انجمن مستند سازان خانه سینما، تهیه کنندگی و کارگردانی فیلم های کوتاه و تلویزیونی، کارگردانی و ساخت فیلم های رستمستان، گلپوره، کوچه جنون و پابوس ...