احمد بهرامی

متولد 1351

از سال 1372 تا کنون با انجمن سینمای جوان همکاری داشته است و تهیه کنندگی و کارگردانی چند مجموعه تلویزیونی و مستند مانند : راه ناتمام، یار دبستانی من، نوروز در تاجیکستان و سومین در ... را انجام داده است.