هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی ( 1350)‌

کشورهای شرکت کننده

آلمان ، آمریکا ، شوروی ، استرالیا ، اتریش ، افغانستان ، انگلستان ، ایتالیا ، بلژیک ، بلغارستان ، پاکستان ، چکسلواکی ،رومانی ، ژاپن ، فرانسه ، کانادا ، هلند و هندوستان .

 

برگزارکنندگان

احمدعلی مهرپور : رئیس دفتر کل سمعی و بصری و تلویزیون آموزشی تهران (دبیر جشنواره)

احمد وحدت تربتی :‌کارشناس دفتر آموزش سمعی و بصری ( مسئول اجرای برنامه ها )

عباس معینی پور : مسئول دبیرخانه دفتر آموزش سمعی و بصری ( مسئول دبیرخانه )

احمددانائی : مطبوعات

حاج اسداللهی :‌ تدارکات

هیئت انتخاب

        زهرا فیوضی : کارشناس علوم طبیعی دفتر کل سمعی و بصری

        اشرف میرمطهری : متصدی فیلم خانه دفتر کل سمعی و بصری

        ماشاءالله دل‌آگاه : کارشناس فیزیک دفتر کل سمعی و بصری

        اکبر رادافشار: کارشناس شیمی دفتر کل سمعی و بصری

        همایون جعفری : کارشناس طبیعی

        داود روستائی : کارشناس فیلم

        

هیئت داوران بخش علمی

        دکتر منتخب الایاله :‌مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدائی

        ماری شیبائی :‌مدیر کل دفتر تربیت معلم

        دکتر عبدالله خدایاری : کارشناس علوم طبیعی

        نوروزیان : رئیس انجمن دبیران علوم تجربی و کارشناس فیزیک

        ایرج فرهوشی : کارشناس سمعی و بصری

 

هیئت داوران بخش تربیتی

        هما آهی : مدیر کل دفتر دانش آموزان استثنایی و فوق العاده

        فخری رهرو : مدیر کل دفتر راهنمای تحصیلی

        فرانک ادیبی : مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش متوسطه

        فتانه حکیمی : معاون اداره کل امور تربیتی

        نقیب زاده : مشاور وزیر آموزش و پرورش

 

هیئت داوران بخش جهان شناسی

        مریم دفتری : مدیرکل دفتر روابط بین المللی

        سیمین دخت افضلی : کارشناس فعالیت های فوق برنامه و علوم اجتماعی

        هژیر داریوش : کارشناس فیلم

        ایرج جهانشاهی : مدیر کل انتشارات آموزشی

        ایرج فرهوشی : کارشناس آموزش سمعی و بصری

 

 

گزارش کوتاه جشنواره

در جشنواره بین المللی فیلم های آموزنده هشتم ( از این دوره واژه آموزشی جایگزین آموزنده شد) . فیلم های رسیده را در سه گروه علمی ، تربیتی و جهان شناسی تقسیم بندی شد که بعد از نمایش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران‌، در شهرهای رضاییه ، تبریز ‌، مشهد ، اصفهان ، خراسان و شیراز نیز به نمایش گذاشته شد.

هم چنین در این دوره ، خلاصه موضوع فیلم های غیرفارسی ، ترجمه شده و برای استفاده بیش تر معلمان در دسترس آن ها قرار گرفت .

 

اسامی فیلم ها

گروه علمی

        مورچگان :‌محصول شوروی / 35 م م .

        نوعی مورچه خوار ( نامبت ) : محصول استرالیا / 16 م م .

        سرگذشت حیات : محصول آمریکا / 16 م م .

        پرندگان مهاجر : محصول  ایران / 35 م م .

        نیروهای القائی : محصول انگلستان / 16 م م .

        استقامت در مقابل فشار و زمان : محصول شوروی / 35 م  م .

        درخت و زندگی : محصول بلژیک / 16 م م .

        هم آهنگی حیوانات با محیط : محصول رومانی / 35 م م .

        کانگوروها : محصول استرالیا / 16م م .

        گنج هایی در دل زمین : محصول شوروی / 16 م م .

        جریان برق در گازها : محصول رومانی / 16 م م .

        ماشین تولد : محصول ایران / 16 م م .

        سلولز : محصول رومانی / 16 م م .

        دایره : محصول هندوستان / 35 م م .

        تغییرشکل در فلزات : محصول انگلستان / 16 م م .

        بیوسفر : محصول شوروی / 35 م م .

        باستان شناسی در آزمایشگاه : محصول فرانسه / 16 م م .

        آنسفالیت :‌محصول جکسلواکی / 35 م  م .

        سلول زنده : محصول بلژیک / 16 م م .

        جانوران دریائی هلند : محصول هلند / 16 م م .

        دو نیرو : محصول شوروی / 35 م م .

        بلورها و نورپلاریزه : محصول ایتالیا / 16 م م .

        مبارزه با آلودگی دریاها : محصول ژاپن / 16 م م .

        آب شیرین از دریا: محصول فرانسه / 16 م م .

        از مولکول تا موش ها و آدم ها : محصول بلژیک /16م م .

        هسته کشفیات در فضا : محصول آمریکا / 16 م م .

 

گروه تربیتی

        ورزش در کودکی : محصول اتریش / 16 م م

        گسترش کلاس شماره 3 : محصول انگلستان / 16 م م .

        سپاه در خدمت روستا : محصول ایران / 16 م م .

        خداحافظ دوستان : محصول بلغارستان / 35 م م .

        در مهمانخانه : محصول آلمان / 16 م م .

        کوچولوهای کرومانیون : محصول کانادا / 35 م م .

        مجموعه ضرب : محصول کانادا / 35 م م .

        برای یادگرفتن آماده ام : محصول استرالیا / 16 م م .

        نخستین گام : محصول شوروی / 35 م م .

        اثر موسیقی در کودکان  :‌محصول ژاپن / 16 م م .

        خانه ای در کنار تپه های شنی : محصول بلژیک / 16 م م .

        از دیدی تازه : محصول ایتالیا / 16 م م .

        رابطه اعداد : محصول ژاپن / 16 م م .

        آفتاب : محصول شوروی / 35 م م.

        آموزش کرولال ها : محصول ایتالیا / 16 م م .

        روز مسابقه : محصول ژاپن / 16 م م.

        اردوی هنری جهانی :‌محصول ایران / 16 م م .

        کتاب کافی نیست :‌محصول افغانستان / 16 م م .

        تپانچه : محصول بلغارستان / 35 م م .

        مشکلات جوانان : محصول کانادا / 16 م م

        هلگا : محصول آلمان / 35 م م .

 

گروه جهان شناسی

        شاهراه قراقوروم  :‌محصول پاکستان  / 35 م م .

        در خاور دور : محصول شوروی / 16 م م .

        کناره های دریای سیاه : محصول رومانی / 35 م م .

        ایسلند : محصول اتریش / 16 م م .

        رقص های محلی : محصول بلغارستان / 35 م م .

        چهر های شهر : محصول استرالیا / 16 م م .

        رنگارنگ : محصول چکسلواکی / 35 م م .

        از قرون وسطی تا دوره رنسانس : محصول فرانسه / 16 م م .

        گله داری در آلپ : محصول اتریش / 16 م م .

        در دامنه کارپات : محصول رومانی / 35 م م .

        گل های تاریخ : محصول بلژیک / 16 م م .

        طبیعت :‌محصول شوروی / 35 م م .

        زمین های آهکی کارست : محصول رومانی / 16 م م .

        آرخانگل : محصول شوروی / 35 م م .

        رقص های محلی تربت جام : محصول ایران / 35 م م .

        جشن هنر شیراز : محصول ایران / 16 م م .

 

برگزیدگان جشنواره

گروه علمی

تندیس زرین به فیلم : بیوسفر / از شوروی

تندیس نقره به فیلم : نیروهای القایی  / از انگلستان

تندیس برنز به فیلم : دایره / از هندوستان

تندیس برنز به فیلم :آنسقالیت / از چکسلواکی

 

 

گروه تربیتی

تندیس زرین به فیلم :مشکلات جوانان / از کانادا

تندیس نقره به فیلم : هلگاه / از آلمان

تندیس برنز به فیلم : اثر موسیقی درکودکان  / از ژاپن

 

گروه جهان شناسی

تندیس زرین به فیلم : چهره های شهر / از استرالیا

تندیس نقره به فیلم : ایسلند/ از اتریش

تندیس برنز به فیلم : جشن هنر شیراز  / از ایران