دهمین جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی ( 1352)

کشورهای شرکت کننده

آلمان ، آمریکا ، شوروی ، استرالیا ، اتریش ، انگلستان ، بلغارستان ، پاکستان ، رومانی ، ترکیه ، ژاپن ، عربستان ، فرانسه ،فیلیپین، فرانسه ، کانادا ، هلند و هندوستان .

 

هیئت داوران

دکتر منتخب الایاله : مدیر کل در وزارت آموزش و پرورش

فرانک لذیبی : مدیر کل در وزارت آموزش و پرورش

مریم ظهیر دفتری : مدیر کل در وزارت آموزش و پرورش

دکتر عبدالله خدایاری : از دانشگاه تهران

ایرج جهانشاهی : مدیر کل در وزارت آموزش و پرورش

گوستاوی : کارشناس سمعی و بصری یونسکو

احمد وحدت تربتی : کارشناس سمعی و بصری

دکتر جعفر توکل : کارگردان فیلم وزارت فرهنگ و هنر

بهرام ری پور: کارگردان فیلم وزارت فرهنگ و هنر

بهمن فُرسی : کارشناس فیلم

 

گزارش کوتاه جشنواره

جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی دهم توفیق یافت ، قسمت اعظم فیلم های جشنواره را که دارای پیام های علمی و پرورشی بودند ، به زبان فارسی دوبله کند .در این دوره 86 فیلم رسیده ، به گروه های علمی ، تربیتی و جهان شناسی تقسیم بندی شدند .

در این دوره هم زمان با برگزاری جشنواره ، برای اولین بار نمایشگاه وسایل کمک آموزشی نیز برگزار شد.

دهمین دوره جشنواره بعد از تهران‌، در شهرهای تبریز ، رضاییه ، مشهد ، اصفهان ، شیراز ، اهواز ، کرمانشاه و یزد نیز برگزار شد.

 

اسامی فیلم ها

گروه علمی

        گاز طبیعی :‌محصول آلمان / 16 م م . 

        اسب بخار : محصول  کانادا / 16 م م .

        پلاریزاسیون نور : محصول شوروی / 35 م م .

        رنگ ها ‌:‌محصول آلمان / 35 م م .

        باکتر ی ها : محصول انگلستان / 16 م م .

        طعم نیرو : محصول استرالیا‌/ 16 م م .

        فضا و هندوستان : محصول هندوستان / ‌35 م م .

        دگردیسی نوعی قورباغه :‌محصول آمریکا / 16 م م .

        زندگی نوعی چلچله دریایی : محصول فرانسه / ‌16 م م .

        پلاتیپوس : محصول استرالیا / 16 م م .

        دنیای نامریی ما :‌محصول کانادا / 16 م م .

        اشعه نامریی :‌محصول شوروی / 35 م م .

        پلاریزاسیون نور :‌محصول رومانی / 35 م م .

        جیرجیرک های فرانسه : محصول فرانسه / 16 م م .

        دنیای خرچنگ ها : محصول ژاپن / 16 م م .

        مس : محصول رومانی / 35 م م .

        ساختمان ساقه : محصول شوروی / 35 م م .

        مراحل پیدایش و تکامل تخمک :‌محصول آمریکا / 16 م م .

        گولوگرافی :‌محصول شوروی / 35 م م .

        سگ های و حشی آفریقا:‌محصول آمریکا / 16 م م .

        باروری و جلوگیری ازآن :‌محصول کانادا / 16 م م .

        بهشت پرندگان : محصول هلند / 16 م م .

        زندگی بعضی از حیوانات :‌محصول بلغارستان / 35 م م

        طراحی روی پارچه : محصول آمریکا / 16 م م .

        الکترونیک در صنعت :‌محصول بلغارستان / 35 م م .

        آلومینیوم ، فلز قابل انعطاف : محصول استرالیا / 16 م م .

        کاتالیزروها: محصول رومانی / 35 م م .

        تنور قرن بیست و یکم :‌محصول شوروری / 35 م م .

        آفتاب پرست ماداگاسگار:‌محصول فرانسه / 35 م م .

        جنگ و گریز حیوانات :‌محصول بلغارستان / 35 م م .

 

گروه تربیتی 

        آموزش زبان انگلیسی :‌محصول آمریکا / 16 م م

        انسانی دیگر : محصول ایران / 35 م م .

        می خواهم تو را بفهمم : محصول شوروری / 35 م م .

        مراحل تکامل نقاشی کودکان :‌محصول اتریش / 16 م م .

        بچه ها هم انسانند :‌محصول انگلستان / 16 م م .

        آموزش در عصر انقلاب :‌محصول ایران / 35 م م .

        عقاب بونه لی : محصول فرانسه / 16 م م .

      سواد آموزی : محصول ایران / 16 م م.

        بیایید برقصیم :‌محصول انگلستان / 16 م م .

        تعطیلات آخر هفته :‌محصول آمریکا / 16 م م .

        پرنده ایکس : محصول شوروی / 35 م م .

        کودکستان نمونه :‌محصول آلمان / 16 م م .

        پیش آهنگی و مردم : محصول ایران / 16 م م .

        پیکار با بی سوادی : محصول ایران / 35 م م

        بچه ، بچه : محصول هند / 16 م م .

        چگونگی تشکیل پرونده تحصیلی : محصول آمریکا / 16  م م .

        پادشاه و بلبل : محصول ژاپن / 16 م م

        خروج از دنیای خاموشی : محصول کانادا / 16 م م

        مردی به نام ویلسن :‌محصول آمریکا / 16 م م

        تضمین شده ، تمیز ، مطمئن ،محصول آمریکا/ 16 م م

        می خواهم کار و حرفه بیاموزم :‌محصول شوروی / 35 م م

         

 گروه جهان شناسی

        برنج کاران مرز چین :‌محصول اتریش / 16 م م

        پیشرفت ها ی صنعتی ایران :‌محصول ایران / 35 م م .

        از کارپات تا اقیانوس آرام:محصول شووری / 35 م م

        قصبه ای کنار رود سپیک :محصول اتریش / 16 م م

        قالی : محصول ایران / 16 م م

        صید در باتلاق :‌محصول ژاپن / 16 م م

        من آینده هستم :‌محصول پاکستان / 16 م م

        هندوستان ما : محصول هندوستان / 16 م م

        سرزمین های غرق شده : محصول آمریکا / 16 م م

        هنر قاشق سازی : محصول ترکیه / 16 م م .

        پشت تپه های شنی : محصول شوروی / 35 م م

        خانه فرهنگ روستایی :‌محصول ژاپن / 16 م م

        مانیپور : محصول هندوستان / 35 م م

        پیامی از ریاض :‌محصول عربستان / 16 م م

        لبخند بزن :‌محصول آلمان / 16 م م .

        خانه جوانان : محصول پاکستان / 16 م م

        پا به پای رشد ملت : محصول فیلیپین / 16 م م

        برنج شناور : محصول استرالیا / 16 م م

        ذوب آهن : محصول ایران / 35 م م

        کشت مروارید : محصول استرالیا / 16 م م

 

برگزیدگان جشنواره

  گروه علمی

      تندیس زرین به فیلم : دگردیسی قورباغه /از آمریکا

      تندیس نقره به فیلم : دنیای نامرئی ما /از کانادا

      تندیس برنز به فیلم : کاتالیزورها /از رومانی

 

    گروه فیلم های تربیتی

      تندیس زرین به فیلم : پرنده ایکس /از شوروی

      تندیس نقره به فیلم : انسانی دیگر/ از ایران

      تندیس برنز به فیلم : بچه ها هم انسانند/ از انگلستان

 

   گروه فیلم های جهان شناسی 

      تندیس زرین به فیلم : صید در باتلاق /از ژاپن

      تندیس نقره به فیلم : کشت مروارید/ از استرالیا

      تندیس برنز به فیلم : ذوب آهن /از ایران

 

     گروه فیلم های درسی

      تندیس زرین به فیلم : ساقه/ از شوروی 

      تندیس نقره به فیلم : پلاریزاسیون نور /از شوروی

      تندیس برنز به فیلم : مراحل پیدایش و تکامل تخمک/ از آمریکا