سحر جعفری جوزانی

نام: سحر جعفری جوزانی

تاریخ تولد: 1357

...............................................

متولد 1357 در سان فرانسیسکو. دانشجوی رشته روان شناسی کودک.

در کودکی در  فیلمهای پدرش بازی کرد و برای اولین بار در   فیلم « چشمهایش » ساخته فرامرز قریبیان خوش درخشید و در فیلم« بلوغ » ساخته پدرش  هم بسیار موفق  بود.

شیر سنگی (مسعود جعفری جوزانی - 1365)

بلوغ (مسعود جعفری جوزانی - 1378)

چشمهایش (فرامرز قریبیان - 1378)

 

آژانس دوستی ‌(مجموعه تلویزیونی، 78/1375)

حامی (مجموعه تلویزیونی، بهمن زرین  پور، 1381)

نقطه چین (مجموعه تلویزیونی، مهران مدیری، 1382)

باغ مظفر (مجموعه تلویزیونی، مهران مدیری، 1385)