شیلا خداداد

نام: شیلا خداداد

تاریخ تولد: 1358

...............................................

متولد 1358. دانشجوی رشته شیمی دانشگاه آزاد.

با بازی در فیلم اعتراض به سینما آمد و بازی روانی از خود ارائه داد.

اعتراض (مسعود کیمیایی - 1378)

آبی (حمید لبخنده - 1379)

عیسی می آید (علی ژکان - 1380)

قلبهای ناآرام (مجید مظفری - 1380)

ازدواج به سبک ایرانی (حسن فتحی - 1383)

آکواریوم (ایرج قادری - 1383)

سوغات فرنگ (کامران قدکچیان - 1384)