یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی ( 1353)

کشورهای شرکت کننده

آلمان ، آمریکا ، استرالیا ، اتریش ، انگلستان ، ایسلند ، پاکستان ، رومانی ، ژاپن ، شوروی ، فرانسه ، کانادا ، هندوستان ، اردن ، چکسلواکی، برزیل ، عراق ، کره جنوبی ، لبنان ،‌مجارستان، نپال و سوئیس .

 

گزارش کوتاه جشنواره

بعد از پایان یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی در تهران‌، جشنواره در شهرهای رشت ، مشهد ، تبریز ، زاهدان ، رضاییه ، کرمان ،  سنندج ، یزد ، کرمانشاه، اصفهان ، اهواز ، شیراز ، بندرعباس و بوشهر نیز برگزار شد .در این دوره ، نمایشگاه وسایل ارزان قیمت کمک درسی نیز برگزارشد.

تعداد 80 فیلم رسیده به این جشنواره در گروه های علمی ، تربیتی ، جهان شناسی و درسی تقسیم بندی شد.

اسامی فیلم ها

گروه علمی

        جزیره ای از دل دریا : محصول ایسلند / 16 م م .

         ضد ماده : محصول آمریکا / 16 م م .

        نوردرظلمت :‌محصول رومانی / 35 م م

        سنگ های آذرین :‌محصول آلمان غربی / 16م م .

        تاریخ نجوم :‌محصول لبنان / 16 م م .

        زلزله :‌محصول هندوستان/ 16 م م .

        پنگوئن در قطب :‌محصول اتریش/ 16 م م .

        جنگل سانکن :‌محصول رومانی / 35 م م

        پژوهش در اعماق دریا‌: محصول امریکا/ 16 م م .

        اتم در خدمت بشر:‌محصول پاکستان / 35 م م

        کفش دوزک ( از قاب بالان )‌:‌محصول فرانسه/ 16 م م .

        در ساحل :‌محصول مجارستان / 35 م م

        از یک خواب عجیب :‌محصول ژاپن / 16 م م .

        حفاظت نسل نوعی بزکوهی :‌محصول سوئیس / 16 م م .

        شیشه ( بلور) :‌محصول آلمان غربی / 16 م م .

        مواد اولیه : محصول آلمان غربی/ 16 م م .

        مازا: محصول فرانسه / 16 م م .

        میدان مغناطیسی وسیله حرکت :‌محصول آمریکا / 16 م م .

        زندگی حیوانات گوشت خوار:‌محصول شوروی / 35 م م

        استفاده صنعتی از آب های گرم معدنی : محصو ل شوروی

       نان فردای ما :‌محصول شوروی/ 35 م م

       جزیره ای از دل دریا :‌محصول ایسلند / 16 م م .

       میکروسکوپ الکترونیکی : محصول آمریکا/ 16 م م .

       سرگذشت زمین ما :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

       عکس هوایی :‌محصول سوئیس/ 16 م م .

       درسی از مبحث نور :‌محصول اردن/ 16 م م .

       جامه دان سرقت شده :‌محصول آلمان / 16 م م .

 

گروه تربیتی 

        دانش سرای عالی ورزش : محصول آلمان / 16 م م

        کودکان کره :‌محصول کره جنوبی / 35 م م .

        رنگین کمان از کجا می آید :‌محصول شوروی / 35 م م .

        تمرین نمایش : محصول سوئیس / 16 م م .

        دنیای بازی کودکان :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        روش ها : محصول مجارستان / 35 م م .

        اردوهای تربیتی جوانان :‌محصول انگلستان  / 16 م م .

      وظیفه معلم :‌ممحصول انگلستان  / 16 م م.

        زندگی و دیدها :‌محصول کانادا  / 16 م م .

        نوش دارو پس از :‌محصول آمریکا / 16 م م .

        کلاس درس در برزیل : محصول برزیل/ 35 م م .

        از راه چشم هایم :‌محصول استرالیا / 16 م م .

        سخن آموزی به ناشنوایان : محصول آمریکا  / 16 م م .

 

 گروه جهان شناسی

        شهیاد آریامهر :‌محصول ایران / 35 م م .

        مسجد شیخ لطف الله : محصول ایران / 35 م م

        آتش و سنگ : محصول ایران / 35 م م

        هنرهای ملی جکسلواکی :‌محصول جکسلواکی / 35 م م

        تیری به سوی خورشید :‌محصول آمریکا  / 16 م م

        توقف گاهی در سرزمین درناها :‌محصول ژاپن  / 16 م م

        وساک (سالگرد تولد بودا ): محصول آمریکا  / 16 م م

        تاک زرین  : محصول هندوستان / 35 م م

        پیشرفت های صنعتی در نپال  :‌محصول نپال / 35 م م

        گزارشی از استرالیا :‌محصول استرالیا / 16 م م

        استرالیا :‌محصول اتریش / 16 م م

        جزیره فی جی  :‌محصول اتریش / 16 م م .

        جهنم کالتر : محصول انگلستان / 35 م م

        چهل ستون  : محصول ایران/ 35 م م

        تداوم  : محصول مجارستان / 35 م م

        بافت های حیوانات و انسان  : محصول شوروی / 35 م م

        جعبه اسرارآمیز  : محصول برزیل / 16 م م

        هنر کوزه گری   : محصول عراق / 16 م م

        زبان فیلم   : محصول سوئیس / 16 م م

 

برگزیدگان جشنواره

 

  گروه علمی

      تندیس نقره به فیلم : جنگل سافن / از رومانی

      تندیس برنز به فیلم : کفش دوزک/ از فرانسه

 

  گروه تربیتی

      تندیس زرین به فیلم : نوش داروپس/  از آمریکا

      تندیس نقره به فیلم :روش ها / از مجارستان

      تندیس برنز به فیلم : زندگی ودیدها/ از کانادا

 

   گروه جهان شناسی 

      تندیس نقره به فیلم : توقف گاهی در سرزمین درناها/ از ژاپن

      تندیس برنز به فیلم : جهنم / از انگلستان  

          

    گروه درسی 

      تندیس زرین به فیلم : بافت حیوان وانسان /از شوروی

      تندیس نقره به فیلم : جامه دان سرقت شده /از آلمان غربی

      تندیس برنز به فیلم : سرگذشت سرزمین ما /از آمریکا