دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی (1354)

کشورهای شرکت کننده

آلمان ، آمریکا ، استرالیا ، اتریش ، انگلستا ن ، ایسلند ، پاکستان ، رومانی ، ژاپن ، شوروی ، فرانسه ، کانادا ، هندوستان ، اردن ، چکسلواکی، برزیل ، ،‌مجارستان ، سوئیس، ایتالیا ، دانمارک ، یوگسلاوی ، کویت .

 

گزارش کوتاه جشنواره

آثار شرکت کننده در این دوره از برگزاری جشنواره به گروه های علمی ، تربیتی و جهان شناسی تقسیم شدند .

بعد از پایان یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی در تهران‌، جشنواره در شهرهای رشت ، مشهد ، تبریز ، زاهدان ، رضاییه ، کرمان ،  سنندج ، یزد ، کرمانشاه، اصفهان ، اهواز ، شیراز ، بندرعباس و بوشهر نیز برگزار شد .در این دوره ، نمایشگاه وسایل ارزان قیمت کمک درسی نیز برگزارشد.

در این دوره سومین نمایشگاه وسایل کمک آموزشی نیز برگزار شد.

اسامی فیلم ها

گروه علمی

        کوهی از آتش ، محصول آمریکا / 16 م م .

        سیاره ما زمین : محصول آمریکا / 16 م م .

        حرکت موجی :‌محصول ژاپن / 16 م م .

        زمین مرکز عالم نیست : محصول لهستان/ 35 م م .

        عالم کائنات :‌محصول شوروی/ 35 م م .

        خزندگان در صحرا: محصول کویت/ 16 م م .

        آب برای زوریخ : محصول سوئیس/ 16 م م .

        عصر حجر: محصول یوگسلاوی/ 35 م م .

        آب : محصول آلمان/ 16 م م .

        باران :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        فرسایش : محصول سریلانکا/ 35 م م .

        هوا :‌محصول آلمان/ 16 م م .

        هورمون گیاهی : محصول لهستان/ 35 م م .

        کاغذسازی :‌محصول کانادا/ 16 م م .

        روی سیم و امواج : محصول سوئیس/ 16 م م .

        حرکت گیاهان :‌محصول شوروی/ 35 م م .

        فعل مجهول : محصول اردن/ 16 م م .

        دنیای گرسنه : محصول آمریکا/ 16 م م .

        هیدروژن:‌محصول شوروی/ 35 م م .

        امواج ساکن و اصل تداخل :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        غریزه مادری در ماهی ها : محصول لهستان/ 35 م م .

        موتورهای آینده : محصول آلمان/ 16 م م .

        مگس میوه : محصول ژاپن/ 16 م م .

        دگرگونی های بی انتها :‌محصول چین/ 35 م م .

        حرکت در گیاهان :‌محصول چکسلواکی/ 35 م م .

        جاذبه :‌محصول آمریکا / 16 م م .

        جداسازی : محصول سریلانکا/ 35 م م .

        حیوانات سرد سیری : محصول لهستان/ 35 م م .

        هوا مایه حیات : محصول سوئیس/ 16 م م .

        دوران آهن و برنز :‌محصول یوگسلاوی/ 35 م م .

        زندگی خانوادگی و آموزش جنسی : محصول آمریکا/ 16 م م .

        رم:‌محصول یوگسلاوی/ 35 م م .

        ایست –چراغ قرمز است :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        (بدن انسان ) استخوان :‌محصول آلمان/ 16 م م .

        حشرات : ‌محصول چکسلواکی/ 35 م م .

        ماه :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        کشتی سازی : محصول لهستان/ 35 م م .

        مفصل :‌محصول آلمان/ 16 م م .

        دیرینه شناسی :‌محصول چکسلواکی/ 35 م م .

        سنگ پاره : محصول دانمارک/ 16 م م .

        قلم کار :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        کاغذبازی :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        دستگاه گوارش :‌محصول آلمان/ 16 م م .

        باد:‌محصول آمریکا/ 16 م م .

گروه تربیتی

        حس ششم : محصول شوروی/ 35 م م .

        اردوهای تربیتی دانش آموزان :‌محصول ایران / 35 م م .

        تانونکا :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        چه کسی آرامش را دزدید: محصول آمریکا/ 16 م م .

        درمان مشکلات خانوادگی : محصول آمریکا/ 16 م م .

        یک دست صدا ندارد:‌محصول هندوستان/ 35 م م .

        آلات موسیقی :‌محصول آلمان/ 16 م م .

        نوآوری در آموزش : محصول برزیل/ 35 م م .

        تالار لارنس:‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        غول خودخواه :‌محصول اتریش/ 35 م م .

        کبوتر گم شده :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        مدرسه نوراوا:‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        اقتصاد در داد و ستد:‌محصول سوئیس/ 16 م م .

        روش بررسی و مطالعه :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        نقاشی آب رنگ :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

گروه جهان شناسی

        به امید دیدار  ، محصول ایران/ 35 م م .

        ارثیه : محصول مجارستان / 35 م م .

        کشاورزی در ژاپن : محصول آلمان/ 16 م م .

        آتش بازی :‌محصول ژاپن/ 16 م م .

        بین النهرین : محصول یوگسلاوی / 35 م م .

        مالزی :‌محصول چکسلواکی/ 35 م م .

        کشور ما ایران : محصول ایران/ 16 م م .

        آستان قدس رضوی : محصول ایران/ 35 م م .

        یونان باستان : محصول یوگسلاوی/ 35 م م .

        آتش در هی می : محصول ایسلند/ 16 م م .

        تمبر و تاریح : محصول ایران/ 16 م م .

        افسانه سیو : محصول آمریکا/ 16 م م .

        واخا :‌محصول اتریش/ 35 م م .

        آمازون :‌محصول دانمارک / 16 م م .

        راه آهن : محصول ایتالیا/ 35 م م .

        قطب جنوب : محصول اتریش/ 35 م م .

        هندوانه تلخ : محصول آمریکا/ 16 م م .

        گوشه ای از دنیای بزرگ :‌محصول سوئیس/ 35 م م .

        معماری :‌محصول پاکستان / 35 م م .

        خانه ایشوشیناک :‌محصول ایران/ 16 م م .

        نوسازی ابودا :‌محصول مجارستان/ 35 م م .

        عشایر میندانائو :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        معماری ایران در دوران صفویه :‌محصول ایران/ 35 م م .