سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی ( 1355)

کشورهای شرکت کننده

تعداد 24 کشور خارجی در سیزدهمین دوره برگزاری جشنواره شرکت کردند.

 

فیلم ها

تعداد 94 فیلم خارجی و ایرانی از 24 کشور جهان به منظور شرکت در جشنواره پذیرفته و داوری شد.

گزارش کوتاه جشنواره

سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیم های آموزشی با شرکت 24 کشور جهان ، با دریافت 94 فیلم خارجی و ایرانی ، با هدف گردآوری و نمایش فیلم هایی که راه های تازه ای برای آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان ارایه می کنند ، برگزار شد.

جشنواره این دوره علاوه بر تهران‌، در شهرهای رشت ، ساری ، زاهدان ، کرمان ، شیراز ، اصفهان ، تبریز ، رضاییه ، سنندج ، کرمانشاه ، خرم آباد ، اهواز و بوشهر نیز برگزار شد.

 

برگزیدگان جشنواره

 

گروه علمی ، آموزشی

      فیلم عشق زنگ زده /از مجارستان

 

گروه تربیتی 

      فیلم نقش معلم در تعلیم و تربیت/ از مجارستان

 

گروه علوم اجتماعی

      فیلم ابوریحان بیرونی/ از شوروی

 

گروه درسی

فیلم دگردیسی حشرات/ از انگلستان