چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی( 1356)

کشورهای شرکت کننده

آلمان ، شوروی ، استرالیا ، اتریش ، انگلستان ، امریکا ، ایتالیا ، چکسلواکی ، چین ، رومانی ، ژاپن ، فرانسه ، کره جنوبی ، کویت‌، لهستان ، مجارستان ، نیوزیلند ، هلند و هندوستان .

 

برگزارکنندگان

احمد وحدت تربتی :‌دبیر جشنواره

حسین صولتیان : مدیر اجرائی

 

گزارش کوتاه جشنواره

در چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی ، 141 فیلم رسیده ، به چهار گروه علمی ، آموزشی ، تربیتی و جهان شناسی تقسیم شد.

در این دوره بعد از برگزاری جشنواره در تهران‌، در شهرهای سمنان ، مشهد ، ساری ، رشت ، همدان ، زنجان ، تبریز ، رضاییه ، کردستان ،‌کرمانشاه ، ایلام ، خرم آباد ، اهواز ، بویراحمد ، بوشهر، شیراز ، شهرکرد ، اصفهان ، یزد ، زاهدان ‌، کرمان و بندرعباس نیز برگزار شد.

اسامی فیلم ها

گروه علمی

        ماه : محصول آمریکا / 16 م م .

        حرکت ، زمان ، مکان :‌محصول رومانی/ 35 م م .

        اتم ‌:‌محصول هندوستان / 35 م م .

        سلاح طبیعت :‌محصول رومانی/ 35 م م .

        جواهرات طبیعت :‌محصول رومانی/ 35 م م .

        ابریشم :‌محصول انگلستان / 16 م م .

        رنگ :‌محصول ژاپن/ 16 م م .

        رشد جنین :‌محصول ژاپن/ 16 م م .

 

گروه آموزشی

        شیمی - آب : محصول آمریکا/ 16 م م .

        واژه های اساسی تلویزیون :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        مجسمه سازی : محصول لهستان / 35 م م .

        رنگ ها :‌محصول ایران/ 16 م م .

        آفت چوب درختان : محصول لهستان / 16 م م .

        بیایید تئاتر بازی کنیم :‌محصول ایران/ 16 م م .

        حیوانات در زمستان : محصول انگلستان / 16 م م .

        تحول بزرگ در وسائل نقلیه : محصول آمریکا/ 16 م م .

        عنصر آهن 26 : محصول رومانی/ 35 م م .

        تهویه :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        پشم شیشه :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        تخم مرغ عید پاک :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        محیط زندگی ، هوا :‌محصول ایران،16 م م .

        زمین ماخانه ما : محصول شوروی/ 35 م م .

        دایره :‌محصول هندوستان / 35 م م .

        سیری در شاهنامه بایسینغر:‌محصول ایران/ 16 م م .

        زندگی حقیقی : محصول شوروی

        درخت خرما :‌محصول کویت/ 16 م م .

        زندگی دوباره :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        پراکندگی دانه و میوه : محصول انگلستان/ 16 م م .

        پست :‌محصول ایران/ 16 م م .

        13 ثانیه : محصول فرانسه/ 16 م م .

        الکترونیک :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        بلر‌:‌محصو ل  آمریکا/ 16 م م .

        شیمی هوا :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        مراقبت جنین :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        خون :‌محصول ایران / 16 م م .

        مولد برق :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        ستون فقرات جو :‌محصول آمریکا / 16 م م .

        تکثیر گیاهان :‌محصول شوروی/ 35 م م .

        پروژکتور اورهد :‌محصول انگلستان/ 16 م م .

        تکنیک خم کاری لوله :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        گیاهان بالارونده :‌محصول انگلستان/ 16 م م .

        یخچال :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        موزیک :‌محصول ایتالیا/ 16 م م .

        جسم شما( قسمت دوم ) : محصول آمریکا/ 16 م م .

        اتومکانیک –سیلندر وسوپاپ ها :‌محصول امریکا/ 16 م م .

        اتومکانیک خط انتقال نیرو:‌محصول امریکا/ 16 م م .

        تغییر مرکز ثقل :‌محصول ژاپن/ 16 م م .

        روش های سمعی و بصری :‌محصول مجارستان

        حلق مصنوعی : محصول چین

         روش تدریس :‌محصول انگلستان/ 16 م م .

        زندگی در برکه ماهی و اطرافش :‌محصول چکسلواکی/ 35 م م .

        سفال های میبد : محصول ایران/ 16 م م .

        قلب جو سخن می گوید :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        زندگی حیوانات در فصول مختلف :‌محصول شوروی/ 35 م م .

        تاریخچه فیلم های نقاشی متحرک : محصول آمریکا/ 16 م م .

        جسم شما ( قسمت اول) :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        خلق ماجراهای فیلم : محصول آمریکا/ 16 م م .

        خلیج فارس :‌محصول ایران/ 16 م م .

        هنر زرگری :‌محصو ل مجارستان/ 35 م م .

 

گروه تربیتی 

        دوچرخه سواری بی خطر ، محصول آمریکا / 16 م م .

        ورزش برای زندگی :‌محصول اتریش/ 16 م م .

        تنها چیزی که نمی توانم ، شنیدن است :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        تفکر و زندگی راحت : محصول آمریکا/ 16 م م .

        والترومیلی شروع به خواندن کردند :‌محصول استرالیا/ 16 م م .

        کوه نوردی در انگادین :‌محصول آلمان/ 16 م م .

        نامه ای به انجمن اولیا و مربیان شماره 2 :محصول ایران/ 16 م م .

        بله می دانم :‌محصول هلند/ 16 م م .

        باغ ما :‌محصول آلمان/ 16 م م .

        چرا از مدرسه می گریزند : محصو ل چکسلواکی

        پیام :‌محصول نیوزیلند/ 16 م م .

        اشک پدر :‌محصول ایران/ 16 م م .

        کشتی تحقیقاتی :‌محصول شوروی

        مدرسه درعمل :‌محصول نیوزیلند/ 16 م م .

        بیا با هم شاد باشیم :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        نامه ای به انجمن اولیا و مربیان شماره 3 :‌محصول ایران/ 16 م م .

        آموزش قدم به قدم :‌محصول مجارستان/ 16 م م .

        اگر می توانی دنبال کن :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        زشت و زیبا :‌محصول ژاپن/ 16 م م .

        دو راه حل برای مشکل :‌محصول ایران/ 16 م م .

        ده سال تجربه درآموزش : محصول نیوزیلند/ 16 م م .

        شما درک نمی کنید :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        حشرات آبزی‌: محصول انگلستان/ 16 م م .

        تنبیه : محصول هلند/ 35 م م .

        سرگردانی بچه ها میان فرامین خدا‌:‌«محصول ایران / 16 م م .

        سازندگان دنیای فردای ما :‌محصول مجارستان / 35 م م .

        دوپسر :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        نامه ای برای انجمن اولیا و مربیان : محصول ایران/ 16 م م .

        مرگ ، چکونه با آن زندگی کنیم :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

 

گروه جهان شناسی 

        خانه بروجردی ها  ، محصول ایران / 16 م م .

        زوایا :‌محصول ایران/ 16 م م .

        سفری به درون کوه آتشفشان :‌محصول انگلستان/ 16 م م .

        آمریکایی های اولیه :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        رشد ژاپنی ها :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        فین ( کاشان )‌محصول ایران/ 16 م م .

        جشن سده :‌محصول ایران/ 16 م م .

        یزد :‌محصول ایران/ 16 م م .

        پدرم پاسبان است :‌محصول آمریکا/ 16 م م .

        حفاری آثار دوران پارینه سنگی در کره :‌محصول کره/ 16 م م .