هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی ( 1366)

کشورهای شرکت کننده

آلمان شرقی ، آلمان غربی ، استرالیا ، اتریش ، ایتالیا ، بلغارستان ، پاکستان ،‌چکسلواکی ، چین ، رومانی ، ژاپن ، سوریه ، سوئیس ، شوروی ،‌کانادا ، کوبا ، لهستان‌، مجارستان ،‌نروژ ، هندوستان ، یوگسلاوی و یونان.

برگزارکنندگان

     احمد وحدت تربتی :‌دبیر جشنواره

     حسین صولتیان : مدیر اجرائی

هیئت انتخاب

     ابوالحسن علوی طباطبایی :‌نماینده معاونت تحقیقات و روابط سینمایی وزارت ارشاد اسلامی

     محمد علی دوست :‌نماینده امور پرورشی وزارت آموزش و پرورش

     جواد سلیمی :‌کارشناس دفتر پژوهش امور هنری و نمونه سازی

     مهدی نیشکری : کارشناس امور فیلم سازی در دفتر پژوهش امور هنری و نمونه سازی

     احمد وحد تربتی : مدرس مرکز تربیت معلم

 

هیئت داوران

     دکتر غلامعلی افروز :‌استاد دانشگاه

     دکتر محمد جواد اژه ای :‌استاد دانشگاه

     دکتر هاشم فردانش : استاد دانشگاه

     دکتر بهرام محسن پور:‌استاد دانشگاه

     دکتر محمد حسین حلیمی :‌استاد دانشگاه

     ولی الله صفایی :‌کارشناس امور تربیتی و ارزشیابی

     محسن چینی فروشان :‌مدیر کل دفتر امور کمک آموزشی و کتابخانه ها

     حسین دانشفر:‌کارشناس علوم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

     سید احمد حسینی : سرپرست دفتر پژوهش امور هنری و نمونه سازی

 

گزارش کوتاه جشنواره

86 فیلم دریافت شده در این دوره از جشنواره بین المللی فیلم رشد به گروه های علمی ، تربیتی و جهان شناسی تقسیم شدند که به بهترین آثار گروه های چهارگانه جشنواره جوایزی اهدا شد.جشنواره علاوه بر تهران ،‌در شهرهای یزد ، مشهد ، ساری ، قزوین ، زاهدان ، کرمان ، اصفهان و همدان نیز برگزار شد.

 

برگزیدگان جشنواره

گروه علمی

      تندیس زرین به فیلم  :تکنولوژی ، اصطکاک ، استهلاک و روغن کاری/ از آْلمان غربی

      تندیس سیمین به فیلم :‌آّب مایع ارزشمند/ از هندوستان

      تندیس برنز به فیلم :‌سی برنتیک/ از ارمنستان

      دیپلم افتخار به فیلم :‌مطالعات بیولوژی سلولی / از آلمان غربی

 

گروه آموزشی

      تندیس سیمین به فیلم :‌کلاغ زاغی خاکستری/ از چین

      تندیس برنز به فیلم :‌زندگی حیوانات/ از ایتالیا

      دیپلم افتخار به فیلم : طبیعت مقاومت الکتریکی/ از لهستان

 

گروه تربیتی

      تندیس زرین به فیلم  :پنج مبارز کوچولو / ازچین

      تندیس سیمین به فیلم : در راه نابودی/ از چکسلواکی

      تندیس برنز به فیلم :‌آشنایی کودکان با هنرهای زیبا/ از شوروی

      تندیس برنز به فیلم :‌خانه هنرمند / از ژاپن

 

گروه جهان شناسی

داوران جشنواره تصمیم گرفتند در بخش جهان شناسی به خاطر توجه به مسئله اصلی کشور ، یعنی جنگ ، یک برگ گواهینامه امتیاز به فیلم :‌درس امروز ما ، شهادت / تولید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اهدا کنند.