فیلم تصادفی

1389
آمادگی دفاعی
کارشناسان   دانش آموزان متوسطه   عموم   معلمان متوسطه   
سازمان پدافند غیر عامل کشور (کمیته ی پدافند غیرعامل وزارت آموزش و پرورش )
آذر مبارکی
18,519