عدم درک جوانان از سوی بزرگ تر ها

سومین در

زبان فیلم: 
فارسی
زیرنویس: 
انگلیسی
زمان فیلم: 
15.15دقیقه
محصول کشور: 
ایران
سال تولید: 
1388
شماره جشنواره: 
40
بخش جشنواره: 
مسابقه
تهيه كننده : 
انجمن سینمای جوانان ایران
نوع فیلم: 
داستانی
نوع فیلم: 
تربیتی
مخاطبان: 
دانش آموزان راهنمایی
مخاطبان: 
دانشجویان
مخاطبان: 
دانش آموزان متوسطه
مخاطبان: 
خانواده ها
چكيده ي فيلم: 
زن میانسالی به دلیل زندگی در تنهایی و انزوا نمی تواند جوانان را درک کند و . . .
فهرست تصاویر: 
اتومبیلی دنده عقب حرکت می کند – مردی پایین تپه – زن در حال صحبت با تلفن همراه - مرد به سمت در بالای تپه سنگ پرت می کند – مرد داخل ماشین می شود – عکسی را نگاه می کنند – پیر زنی با چرخ خرید در خیابان – بچه ها فوتبال بازی می کنند – زن با آن ها صحبت می کند – زن به دنبال کلید خانه می گردد – از پسری می خواهد در را باز کند – پسر از در بالا می رود – پسر دوم سوم و چهارم هم از در بالا می روند – چند توپ از داخل حیاط به بیرون می افتد – مرد در خانه را می کوبد – زن با گلدانی در دست در را باز می کند – در خانه فرو می افتد – پایان فیلم برداری - انبار در و پنجره های کهنه
Syndicate content