روش تدریس دروس اسلامی

قرآن پایه ی اول ابتدایی(روش تدریس)

زمان كل فيلم: 
120.3دقیقه
سال تولید: 
1379
تهيه كننده: 
بهروز حسن بگلو

تعلیم و تربیت اسلامی سال اول متوسطه

زمان كل فيلم: 
124دقیقه
سال تولید: 
1379
تهيه كننده: 
بهروز حسن بگلو

دین و زندگی سال اول متوسطه (روش تدریس)

زمان كل فيلم: 
532دقیقه
سال تولید: 
1380
تهيه كننده: 
بهروز حسن بگلو
Syndicate content