دستور زبان فارسی

باران ( دستورزبان فارسی )

زمان كل فيلم: 
60دقیقه
سال تولید: 
1380
تهيه كننده: 
احمد طالبی نژاد

مجموعه ی دستور زبان فارسی ( شازده کوچولو )

زمان كل فيلم: 
105دقیقه
سال تولید: 
1380
تهيه كننده: 
احمد طالبی نژاد – دفتر تکنولوژی آموزشی ( تامین رسانه های آموزشی )
Syndicate content