علوم ابتدایی

مجموعه ی آموزشی علوم ابتدایی ( 1 )

زمان كل فيلم: 
143دقیقه
سال تولید: 
1379
تهيه كننده: 
شرکت سینمایی فرهنگی کارآمد

مجموعه ی آموزشی علوم ابتدایی ( 2 )

زمان كل فيلم: 
205.3دقیقه
سال تولید: 
1382
تهيه كننده: 
دفتر تکنولوژی آموزشی ( تامین رسانه های آموزشی )
Syndicate content