فارسی دبستان

روش تدریس بخوانیم و بنویسیم پایه ی اول ابتدایی

زمان كل فيلم: 
496دقیقه
سال تولید: 
1381
تهيه كننده: 
فاطمه سیدی ابراهیمی

روش تدریس بخوانیم و بنویسیم پایه ی سوم ابتدایی

زمان كل فيلم: 
242دقیقه
سال تولید: 
1383
تهيه كننده: 
هوشنگ خواجه نوری

روش تدریس بخوانیم و بنویسیم پایه ی چهارم ابتدایی

زمان كل فيلم: 
321دقیقه
سال تولید: 
1384
تهيه كننده: 
هوشنگ خواجه نوری

روش تدریس بخوانیم و بنویسیم پایه ی دوم ابتدایی

زمان كل فيلم: 
135دقیقه
سال تولید: 
1381
تهيه كننده: 
فاطمه ابراهیمی

کتاب بخوانیم و بنویسیم ( پرسش و پاسخ )

زمان كل فيلم: 
125دقیقه
سال تولید: 
1382
تهيه كننده: 
فاطمه سیدی ابراهیمی ، فرحناز غلام پور
Syndicate content