آجر

آب ، خاک ، آتش

زبان فیلم: 
فارسی
زیرنویس: 
انگلیسی
زمان فیلم: 
15دقیقه
محصول کشور: 
ایران
سال تولید: 
1387
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه
تهيه كننده : 
علیرضا صبوری
تدوين گر: 
محمد رعيت پرور
فيلم بردار / تصوير بردار: 
رحمت درخشاني فر
سرعنوان موضوعی: 
کلیدواژه ها: 
نوع فیلم: 
مستند
مخاطبان: 
کارشناسان
مخاطبان: 
دانشجویان
مخاطبان: 
دانش آموزان متوسطه
چكيده ي فيلم: 
اختراع آجر به شکل گیری تمدن کمک کرده است . سه عنصر اصلی برای اجرسازی عبارتند از : آب ، خاک ، آتش
فهرست تصاویر: 
دو بنای آجری قدیمی – ذیوار چین – خاک – آب – آتش – گندم – روستا – آجر سازی – ستون های تخت جمشید – دجله و فرات – اهرام مصر – بناهای آجری اروپا – منشور کورش – خط میخی – کوره ی آجرپزی – خاک رس – چیدن آجر در کامیون – حمل آب برای تهیه ی گل – قالب های خشت مالی – جا به جایی خشت ها – جمع آوری و انتقال خشت ها به کوره – نمک پاشی روی خشت ها – چیدن آجر در کامیون جهت حمل

نیهال

عنوان اصلی فیلم: 
نیهالنام پسر بچه ای ست
زبان فیلم: 
محلی
زیرنویس: 
ندارد
زمان فیلم: 
16.45دقیقه
محصول کشور: 
ایران
سال تولید: 
1389
شماره جشنواره: 
40
بخش جشنواره: 
مسابقه
تهيه كننده : 
---
تهيه شده در: 
انجمن سینمای جوانان ایران
بازیگر نقش اول: 
Nihal Paikraw
کلیدواژه ها: 
نوع فیلم: 
مستند
مخاطبان: 
دانش آموزان راهنمایی
مخاطبان: 
دانشجویان
مخاطبان: 
دانش آموزان متوسطه
مخاطبان: 
خانواده ها
چكيده ي فيلم: 
زنان و مردان و کودکان در شرایط بسیار سخت به تولید آجر مشغولند .
فهرست تصاویر: 
آب راکد – لباس ها روی طناب – دیوار شکسته – مرد و زن و بچه ی هندی – در حال لگد کردن - هواپیما – تهیه ی آجر – بچه ها حین کار – بچه ی کوچک – زن ها حین کار – بچه بر بالای تل آجر – دعوای پسرها – زنان حین کار – مردان حین کار
Syndicate content