بچه های کار

نیهال

جشنواره
شماره جشنواره: 
40
بخش جشنواره: 
مسابقه

آ لامد

جشنواره
شماره جشنواره: 
37
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
دیپلم افتخار از گروه فیلم های انیمیشن از جشنواره ی 37 بین المللی فیلم رشد
Syndicate content