آزمایش

حیوانات نگهبان جانوران و پیش بینی زمین لرزه

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه

حیوانات نگهبان آلودگی هوا و هشدار جانوران

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
دیپلم افتخار از گروه فیلم های مستند جشنواره ی 39 رشد
Syndicate content