حیوانات

حیوانات نگهبان آلودگی هوا و هشدار جانوران

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
دیپلم افتخار از گروه فیلم های مستند جشنواره ی 39 رشد

کوچک جنگلی

جشنواره
شماره جشنواره: 
34
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین از کروه فیلم های دانش آموزی جشنواره ی 34 بین المللی فیلم رشد

هشدار ! ( آلودگی آب )

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
ویژه هیات داوران از گروه مسابقه ی فیلم های مستند جشنواره ی 38 رشد

اروپا،عصر یخ

جشنواره
شماره جشنواره: 
35
بخش جشنواره: 
مسابقه
Syndicate content