فضا

اروپا،عصر یخ

جشنواره
شماره جشنواره: 
35
بخش جشنواره: 
مسابقه

جور دیگر دیدن

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین ویژه ی داوران از گروه فیلم های مستند آموزشی جشنواره ی 39 رشد
Syndicate content