ماهواره

گذر زهره

جشنواره
شماره جشنواره: 
35
بخش جشنواره: 
مسابقه

هکر های فضا

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
جایزه ی هیات داوران گروه فیلم های مستند آموزشی از جشنواره ی 38

جور دیگر دیدن

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین ویژه ی داوران از گروه فیلم های مستند آموزشی جشنواره ی 39 رشد
Syndicate content