هواپیما

گذر زهره

جشنواره
شماره جشنواره: 
35
بخش جشنواره: 
مسابقه

چند لحظه قبل

جشنواره
شماره جشنواره: 
34
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس سیمین از گروه مسابقه ی فیلم های داستانی جشنواره ی 34 بین المللی فیلم رشد

اولین پرواز

جشنواره
شماره جشنواره: 
35
بخش جشنواره: 
مسابقه

مگر اینکه ما

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
دانش آموزی
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین از گروه انیمیشن دانش آموزی جشنواره ی 39 بین المللی فیلم رشد

امید

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین جایزه ی ویژه ی داوران از گروه فیلم های بلند جشنواره 39 بین المللی فیلم رشد
Syndicate content