روستا

قطعه ی زمستانی

جشنواره
شماره جشنواره: 
31
بخش جشنواره: 
مسابقه

با دست های یک مادر

جشنواره
شماره جشنواره: 
40
بخش جشنواره: 
مسابقه

فرت بافی

جشنواره
شماره جشنواره: 
40
بخش جشنواره: 
مسابقه

چند لحظه قبل

جشنواره
شماره جشنواره: 
34
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس سیمین از گروه مسابقه ی فیلم های داستانی جشنواره ی 34 بین المللی فیلم رشد

مم مم شو

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
فرهنگیان
جوايز كسب شده: 
تندیس سیمین از گروه فرهنگیان فیلم ساز از جشنواره ی 38 رشد

خوشه های مهر

جشنواره
شماره جشنواره: 
36
بخش جشنواره: 
فرهنگیان
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین از گروه فرهنگیان فیلم ساز جشنواره ی 36 رشد

استشهادی برای خدا

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
جایزه ی ویژه ی بهترین فیلم برداری از جشنواره ی 38 بین المللی فیلم رشد

آقکند

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
دیپلم افتخار از گروه فیلم های کوتاه داستانی از جشنواره ی 38 بین المللی فیلم رشد
Syndicate content