خاطرات

ابر صورتی

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه

استشهادی برای خدا

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
جایزه ی ویژه ی بهترین فیلم برداری از جشنواره ی 38 بین المللی فیلم رشد

آنکه فریاد آموخت . . .

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
جنبی
جوايز كسب شده: 
لوح تقدیر هیات داوری سازمان استثنایی کل کشور
Syndicate content