آموزش

الا کلنگ

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه

آژیر قرمز

جشنواره
شماره جشنواره: 
39

جور دیگر ببینید

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
لوح تقدیر از گروه فیلم های مستند آموزشی از جشنواره ی 38 رشد

آنکه فریاد آموخت . . .

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
جنبی
جوايز كسب شده: 
لوح تقدیر هیات داوری سازمان استثنایی کل کشور
Syndicate content