ارتباط

تونل

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه

افتادن در مخمصه کار من است

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه

چرا دمکراسی ؟ ( لطفا با من رای بدهید )

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین از بخش مسابقه ی جشنواره ی 38 رشد

جور دیگر ببینید

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
لوح تقدیر از گروه فیلم های مستند آموزشی از جشنواره ی 38 رشد

آقکند

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
دیپلم افتخار از گروه فیلم های کوتاه داستانی از جشنواره ی 38 بین المللی فیلم رشد
Syndicate content