آموزگار روستا

قطعه ی زمستانی

جشنواره
شماره جشنواره: 
31
بخش جشنواره: 
مسابقه

مرگان

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
لوح تقدیر از جشنواره ی 38 رشد

آقکند

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
دیپلم افتخار از گروه فیلم های کوتاه داستانی از جشنواره ی 38 بین المللی فیلم رشد
Syndicate content