طبیعت

قطعه ی زمستانی

جشنواره
شماره جشنواره: 
31
بخش جشنواره: 
مسابقه

نی نای

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
فرهنگیان

پیتر پیر

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین از گروه فیلم های مستند جشنواره ی 39 رشد
Syndicate content