مدرسه

مدرسه ی عشایری

جشنواره
شماره جشنواره: 
0

کتونی سفید

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس سیمین از گروه فیلم های بلند داستانی جشنواره 38 رشد

چرا دمکراسی ؟ ( لطفا با من رای بدهید )

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین از بخش مسابقه ی جشنواره ی 38 رشد

آقکند

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
دیپلم افتخار از گروه فیلم های کوتاه داستانی از جشنواره ی 38 بین المللی فیلم رشد
Syndicate content