موفقیت

پایان خوش من

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه

کله کدو

جشنواره
شماره جشنواره: 
34
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
دیپلم افتخار از گروه انیمیشن جشنواره ی 34 بین اللملی فیلم رشد

جور دیگر ببینید

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
لوح تقدیر از گروه فیلم های مستند آموزشی از جشنواره ی 38 رشد
Syndicate content