خشونت والدین

افتادن در مخمصه کار من است

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه

در سایه

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
جایزه ی ویژه از بخش مسابقه ی فیلم های کوتاه داستانی جشنواره ی 38 بین المللی فیلم رشد
Syndicate content