دوستی

افتادن در مخمصه کار من است

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه

اسباب بازی

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه

چیزی شبیه چشم هایم

جشنواره
شماره جشنواره: 
36
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس سیمین و جایزه ی نقدی از بخش کودکان استثنایی جشنواره ی 36 رشد
Syndicate content