ترس

بازمانده ها(هبوط)

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه

اسباب بازی

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه

سینه سرخ

جشنواره
شماره جشنواره: 
36
بخش جشنواره: 
جنبی
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین از جشنواره ی 36 بین المللی فیلم رشد

امید

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین جایزه ی ویژه ی داوران از گروه فیلم های بلند جشنواره 39 بین المللی فیلم رشد
Syndicate content