حادثه

چه کسی عاشق تر است؟

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
جوايز كسب شده: 
بخش ویژه ی تولیدات دفتر تامین رسانه های آموزشی

سینه سرخ

جشنواره
شماره جشنواره: 
36
بخش جشنواره: 
جنبی
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین از جشنواره ی 36 بین المللی فیلم رشد

آواز عصرگاهی

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین از گروه فیلم های کوتاه مسابقه ی جشنواره ی 39 رشد
Syndicate content