تنهایی

خانواده سالم

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه

برفک

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه

بال های خوشبختی

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه

رنگین کمون

جشنواره
شماره جشنواره: 
37
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین و جایزه ویژه از گروه فیلم های داستانی کوتاه جشنواره ی 37 بین المللی فیلم رشد

مرد تنها پرنده ای در قفس است

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس سیمین از گروه انیمیشن جشنواره ی 38 بین المللی فیلم رشد

واحه

جشنواره
شماره جشنواره: 
36
بخش جشنواره: 
دانش آموزی
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین از بخش دانش آموزان جشنواره ی 36 بین المللی فیلم رشد

تینار (تنها)

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس سیمین فیلم های مستند از جشنواره ی 38

آواز عصرگاهی

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین از گروه فیلم های کوتاه مسابقه ی جشنواره ی 39 رشد
Syndicate content